No category

پایان نامه درباره پردازش اطلاعات، خانواده ها، پرسش نامه

سوء استفاده آشكار مطالعه در مورد بچه هايي كه با آنها سوء رفتار شده است نشان داد كه نوجوانان فراموش شده ( مراقبت نشده ) از همه بدتر روزگار مي‌گذرانند. آنها تمايل دارند بسيار مضطرب ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع مقاله درباره اوقات فراغت، زوجه، استرس

آنان زن بودند، اجرا شده و به طور سيستماتيك درآمريكاي شمالي هنجار يابي گرديد. نتايج حاصل از هنجاريابي نشان داد كه آزمون از حد مناسبي از اعتبار وروايي برخوردار است. مراحل هنجار يابي در اصفهان ادامه مطلب…

By yyoozita, ago