مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن این که زیستگاه گیاه کلزا مناطق مرطوب و با رطوبت بالا می باشد و از طرفی با در نظر داشتن طبقه بندی اقلیمی ، شهرستان رامسر در گروه مناطق خیلی مرطوب قرار دارد و سایر عناصر اقلیمی این منطقه نیز برای رشد کلزا مساعد می باشد پس فرضیه پژوهش مستقر می باشد اما با در نظر داشتن شیب و ارتفاع ، حدود 25 درصد از سطح این منطقه برای کشت کلزا مناسب می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

نتیجه گیری

1-شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه به نحوی می باشد که امکان کشت کلزا رادر منطقه فراهم می سازد.2-کشت گیاه کلزا به لحاظ درجه حرارت که مهم ترین پارامتر در تحلیل های اقلیم کشاورزی و رطوبت نسبی و ساعات افتابی ومیزان تابش ورودی به جو منطقه  با محدودیت ویژه ای مواجه نمی باشد.3-بارش های پاییزی که قالب  بارش های منطقه را تشکیل می دهد باباران مداوم خودبه عنوان عامل محدودکننده تلقی می گردد.4-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه همراه با توصیه های لازم در بخش پیشنهادات به عنوان پتانسیل مثبت جهت کشت کلزا ارزیابی می گردد.

5-بهره برداری از بخش مساعد و نیمه مساعد کشت کلزا به عنوان باغات چای و مرکبات امکان بهره گیری از کشت کلزا به عنوان دوم را غیر ممکن می سازد.6-افزایش بهای زمین و قطعه بندی و تغییر کاربری اراضی زمینه لازم برای کشاورزی را در منطقه ضعیف کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه