مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

به مقصود مقابله با محدودیت های کشت کلزا در منطقه راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-جهت بهره گیری بهینه از فرصت محدودکشت کلزا در منطقه مورد مطالعه کشاورزان بلافاصله پس از برداشت شالی ضمن اماده ساختن زمین مقدمات کشت کلزا را جهت کشت دوم فراهم اورند.

2- جهت مقابله با خطرات پوسیدگی بذوردر خاک به دنبال بارش های پاییزی (قبل از جوانه زنی)این گیاه بایستی در اراضی کاشته شودکه به شبکه منظم زهکشی علمی تجهیز شده باشد.

3- جهت مقابله با طغیان و هجوم قارچ ها عملیات داشت با ظرافت و دقت نظر کامل (بخصوص سمپاشی به موقع مزارع الوده)اقدام گردد.

4- زهکشی به مقصود بهره برداری مناسب از اراضی نواحی ساحلی که در مقایسه با اراضی واقع در جلگه از عناصر محدودتری برخوردارند،کود مناسب در اختیار گذاشته گردد.

5- پیوسته کردن زمین های کوچک و ایجاد کشت صنعت در جهت اقتصادی کردن کشت کلزا.

6- بهره گیری از علوفه و کنجاله حاصل از کشت کلزا برای تغذیه دام ها که سبب کاهش سرعت تخریب مراتع و جنگل های منطقه خواهد گردید.

7-کشت کلزا درشهرستان مورد نظر حتی به صورت حداقل مقدار ،سبب افزایش تنوع زیستی و اندازه ماندگاری اکوسیستم  منطقه شده و مقاومت گیاهان را در برابر پدیده هایی مانند خشکسالی افزایش می دهد و به حفظ محیط طبیعی رامسر نیز کمک می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه