مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

2مشخص کردن مکان های مساعد و نیمه مساعد کشت کلزا در منطقه

با در نظر داشتن مناسب بودن شرایط اقلیمی برای رشد کلزا  از نظر پژوهش دو عامل جغرافیایی ارتفاع و شیب که اندازه همبستگی منفی در اندازه رشد کلزا داشته و افزایش هریک سبب کاهش رشد کلزا و اندازه محصول دهی آن را دارد با کمک آن ها در محیطGIS  نقشه مکان های مساعد و نیمه مساعد برای کاشت کلزا بدست آمده می باشد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1تحلیل دمای ایستگاه رامسر:

دما یکی از مهم ترین فاکتورهای اقلیمی موثر بررشد گیاهان می باشد.(ماوی،هارپال سینگ،1383،ص192 )رامسردر ساحل دریای خزر واقع  شده می باشد.دمای رامسر در فصل گرم از  ثبات بسیار بالا و در فصل سرد از بی نظمی شدیدبرخوردار می باشد.(علیجانی،1386 ،ص67 )

اقلیم رامسر در زمستان تحت تاثیر سیستم ها و عوامل کنترل متعدد قرار دارداما درتابستان هوای یکنواخت تری بر منطقه حاکم می باشد.(علیجانی،1386 ،ص68 )شهر رامسربه علت نزدیکی به دریا از اب و هوای معتدلی برخوردار می باشد.(علیجانی،1386 ،ص69 )

پایین ترین دمای ذکر گردیده در سالنامه اماری ایستگاه سینوپتیک رامسر 9- درجه سانتیگرادوبالاترین دمای سال6/39درجه سانتیگراد گزارش شده می باشد.(علیجانی، 1386،ص69)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه