مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

1رابطه  بارش در شهرستان رامسر وکاشت کلزا:

نیاز اقلیمی گیاه کلزا به بارش از حدود 400 میلی متر در مناطقی که نیاز به ابیاری ندارد از اغاز کشت تا جوانه زنی ،ایجاد ساقه و گلدهی و طی دوران گلدهی و رسیدگی دانه هاتا حدود حداقل 200 میلی متر در مناطقی که به ابیاری نیاز دارد.(حسن لشکری،1390 ص 48-29 )

با در نظر داشتن بارش 5/1193 میلی متر سالانه در شهرستان رامسر بارش های پاییز ،زمستان وبهاری برای کاشت این گیاه به نظر کافی می رسدو رویش این گیاه در این منطقه بدون نیاز به ابیاری بوده و فقط ممکن می باشد در فصل بهار نیاز به آبیاری داشته باشد.

 

5-3تحلیل ساعت افتابی شهرستان رامسر:

پرتوهایی از خورشید که بشر می تواند ان را رویت کند تابش افتاب گویند و تعداد واحد ساعتی را که نور خورشید به سطح زمین انرژی می دهد ساعات افتابی می گویند. (محمدی،1385 )

در فرایند تابش ساعات افتابی برای فعالیت های بیولوژیکی گیاه بسیار مهم می باشد یعنی طی فصول مختلف تعدادساعات نور خورشید که گیاه بایستی دریافت کند بسیار با اهمیت می باشد. در بسیاری از ایستگاه های هواشناسی فقط مدت زمان تابش افتاب اندازه گیری می گردد.

در تعدادمعدودی از ایستگاه های هوا شناسی همانند ایستگاه رامسر علاوه بر مدت زمان افتاب مقدار تابش نیز اندازه گیری می گردد،امکان یافتن ارتباط ای بین این دو متغیر هست،چنین ارتباط ای را برای اولین بار انگستروم(1924)به صورت ذیل پیشنهاد نموده می باشد. (رضایی،1386 )

= Q مقدار انرژی خورشید گسیل شده

  = مقدار انژی جذب شده

= ضرایب اقلیمی هستند

n = ساعت افتابی واقعی

N = حداکثر ممکن ساعت افتابی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه