عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

هاچوین (1978 )با بهره گیری از ارقام پاییزه که در استرالیا کشت شده بودند دمای پایه Brassica rapa را بین 3 تا 6 درجه سانتی گراد و برای Brassica napus بین صفر تا 6 درجه سانتی گراد متغیر بوده می باشد در فرانسه لترمی از صفر درجه دمای پایه نمو و از 5 درجه برای دمای پایه رشد بهره گیری کرده می باشد البته وقوع عوامل نامساعد مثل یخبندان در زمان گلدهی و خشکی در فاصله گلدهی تا رسیدگی خطرات جبران ناپذیری دارد و بالعکس مطلوب بودن شرایط اقلیمی مثل تشعشع ،دما،رطوبت برای رشد غلاف و دانه شرایطی ایده آل می باشد.

جدول 5-2 اندازه (درجه روز- رشد  )GDD   مراحل مختلف رشد ارقام Vestar   ،  Regent،  Oreo بر اساس دمای آستانه حداقل 5 درجه  سانتی گراد

 

البته درجه حرارت به گونه کلی کلزا یک گیاه روز بلند می باشد و برای انتقال از مرحله رشد رویشی به مرحله زایشی نیاز به روز های بلند دارد و با افزایش طول روز گلدهی تسریع می گردد در کاشت پاییزه کلزا تاریخ کاشت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد این اقدام با وضیت جغرافیایی منطقه ارتباط مستقیم دارد در کلزای پاییزه زمان کشت بایستی طوری انتخاب گردد تا گیاه با خطر سرما و حمله آفات در زمستان مواجعه نشود ،زیرا کلزا در مرحله اولیه رشد و مرحله هشت برگی بیش ترین مقاومت را پیش روی سرما دارد و گیاه کلزا در این مرحله برف ناگهانی و دماهای زیر صفر درجه را تحمل کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد