مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

1رابطه بین دمای رامسر و کاشت کلزا:

سه مرحله مهم در جریان رشد کلزا عبارتند از :مرحله صفر بیولوژیکی(5 درجه سانتی گراد)که در دمای پایین ترازان گیاه به حالت خواب می رود،مرحله گل دهی و تشکیل غلاف(10 تا 18 درجه سانتی گراد)و مرحله تشکیل و سفت شدن دانه کلزا (25 تا 35 درجه سانتی گراد).(کیمبرومک گرگور،1378 :23-21 )

با در نظر داشتن میانگین دمای ایستگاه رامسر در یک دوره 20 ساله پایین ترین میانگین دما 9 درجه سانتی گراد مربوط به ماه بهمن و بالاترین میانگین مربوط به مرداد ماه 5/27 درجه سانتی گراد می باشد و از طرفی دیگر میانگین حداقل دما 3/7درجه و میانگین حداکثر دما 3/16 درجه سانتی گراد می باشد وهمچنین فراوانی بسیار ناچیز دمای پایین تر از یخبندان برای گیاه کلزا در هوای شهرستان دیده می گردد. بنابر این می توان نتیجه گرفت که کاشت گیاه کلزا در این منطقه از نظر دما با مشکل چندانی روبرو نخواهد گردید.

5-1-2اثر دما بر مراحل رشد گیاه کلزا

کلزا همانند سایر گیاهان به دما واکنش نشان می دهند و سرعت و زمان نمو تا رسیدگی دانه آن ها تابعی از دمای محیط می باشد. با بهره گیری از دمای آستانه حداقل برای یک محصول بر حسب درجه سانتی گراد می توان درجه روز GDD  یا  Dcgree Day را برای کمی کردن طریقه رشد گیاه محاسبه نمود .درجه ،روز رشد معمولا زمان حرارتی نیز نامیده می گردد.

البته بایستی پذیرفت که مشخص کردن دمای پایه کاری بسیار مشکل می باشد اما محققین بسیاری بر روی این مسئله مطالعه نموده اند و دماهای مختلفی را به عنوان دمای پایه برای گیاه کلزا پیشنهاد داده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه