عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

شیب زمین رامسر

با در نظر داشتن نقشه شیب شهرستان رامسر و محاسبات انجام شده 25 درصد از اراضی در شیب 5-0درجه و8 درصد در شیب 30-15درجه و12 درصد در شیب 45-30 درجه و21 درصد در شیب 60-45 درجه و11درصد در شیب  75-60 درجه و9درصد در شیب بالای 75 درجه قرار دارد.

البته شیب های رو به جنوب نسبت به شیب های رو به شمال بسیار مناسب تر می باشد .زیرا شیب های رو به جنوب همیشه گرم تر از شیب های رو به شمال می باشد و مقدار ساعات افتابی مفید و بیش تری دریافت می کنندو برای کشاورزی مناسب ترندو توجیه اقتصادی و عملکرد بالایی را از خود نشان می دهند.

تحلیل  ارتفاع رامسرو کشت گیاه کلزا

جدااز منطقه شهری رامسر دو منطقه چهل شهید و سخت سر در ارتفاع کم تر از 500 متر قرار دارند.در واقع به دلیل ریسک پذیری سر ما زدگی ویخبندان در دو منطقه اشکور و جنت رودبار کشت کلزا توجیه علمی و عملی ندارد وبا شکست روبرو می گردد.به دلیل ارتباط همبستگی منفی بین دو عنصر و عامل جغرافیایی یعنی با افزایش ارتفاع کاهش دما داریم واین که انواع ارقام گونه های کلزا نسبت به سرما حساس هستند کشت کلزا تنها در منطقه سخت سر و چهل شهید توصیه می شودو در سایر نقاط کشت کلزا با ضرر و خسارات و کاهش تولید و عملکرد همراه خواهد بود.مناطق ارتفاعی تا 500 متر مناطق مناسب کشت و مناطق بین 800-500 متر ارتفاع نیمه مساعد وبه علت ارتباط همبستگی و رگرسیون مناطق بالاتر از 800 متر مناسب کشت کلزا نمی باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه