عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5 ارزیابی یافته ­ها و انطباق با پژوهش­های مشابه

یافته­های­ پژوهش حاضر حاکی از این می باشد که در هنگام ابتلای شرکت به بحران مالی و درماندگی مالی، بهره گیری از حسابهای پرداختنی تجاری افزایش می­یابد. علت این امر را می­توان در این مورد جستجو نمود که در هنگام ابتلای شرکت به درماندگی مالی و به جهت جلوگیری از دچار شدن به بحران نقدینگی آتی، شرکت­ها پرداخت­ها به تامین کنندگان منابع مورد بهره گیری شرکت را به تاخیر می­اندازند تا کاهش دسترسی به سایر منابع تامین مالی را جبران کنند و بدون کوچک کردن اندازه یا حجم فعالیت شرکت (که در اثر فروش دارییهای غیرجاری رخ می­دهد)، به فعالت خود ادامه دهند.

شرکتها همواره برای تامین منابع مالی از گزینه­های مختلفی مانند اوراق قرضه، اوراق مشارکت، انتشار سهام جدید و…. بهره گیری می­کنند. در هنگام ابتلای شرکت به درماندگی مالی، اعتبار دهندگان و بانک­ها در اعطای وام و اعتبارات به شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی محتاطانه اقدام کرده و طبیعی می باشد که منابع خود را در سایر فرصت­های سرمایه­گذاری در سایر شرکت­ها اختصاص دهند (محسنی، آقابابایی و محمدقربانی، 1392، 124). لذا شرکت­ها در انتخاب بین گزینه­های تامین مالی با محدودیت مواجه می­شوند و به ناچار انتخاب آنها به گزینه­های موجود مانند حسابهای پرداختنی ختم می­گردد. بستانکاران تجاری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری، نوعی از تامین مالی می باشد که در مبادلات تجاری، بوسیله عرضه کنندگان (تامین کنندگان مواد اولیه و سایر عوامل تولید) فراهم شده و منبعی معمولی از تامین مالی کوتاه مدت بوده که بوسیله شرکتها مورد بهره گیری گسترده قرار می گیرد (مولینا و پریو، 2012، 187). امکان­پذیر بودن تامین مالی از این طریق حتی در شرایط درماندگی مالی به این دلیل می باشد که تامین­کنندگان مواد اولیه دارای روابط چندین ساله با مشتریان خود بوده و به راحتی حاضر به از دست دادن مشتریان خود نخواهند بود و از سویی دیگر به دلیل محدود بودن فعالیت آنها در حیطه­ای خاص و شرایط رقابتی با سایر تامین کنندگان، به اندازه سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان فرصت متنوع سرمایه­گذاری ندارند. پس یافته­های پژوهش در مورد فرضیه اول، با موارد مطروحه فوق سازگاری کامل دارند.

گرچه که در ایران در این مورد پژوهشی صورت نگرفته می باشد، اما نتایج پژوهش­های خارجی با یافته­های پژوهش حاضر سازگار می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش­های ملتزر[1] (1960)، پترسن و راجان[2] (1997)، لاو، پریو و ساریا-آلندی[3] (2007)، آتاناسوا[4] (2007) و مولینا و پریو (2012) با یافته­های پژوهش حاضر مشابه می­باشند و حاکی از این می­باشند که در شرایط ابتلا به درماندگی مالی، بهره گیری از حسابهای پرداختنی تجاری افزایش می­یابد.

از سویی دیگر یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که بهره گیری از حسابهای پرداختنی تجاری در شرایط درماندگی مالی موجب بدتر شدن عملکرد شرکتهای درمانده نمی­گردد. این یافته با یافته­های پژوهش­های مشابه سازگار نیست. به عنوان مثال یافته­های مولینا و پریو (2012) نشان می­دهد که تامین مالی از طریق حساب­های پرداختنی تجاری باعث تنزل عملکرد شرکت مبتلا به درماندگی مالی خواهد گردید. برای واکاوی بیشتر این مساله، مطالعه دقیق­تر لازم می باشد. به عنوان مثال، حسابهای پرداختنی تجاری به عنوان یک حساب کل، متشکل از حسابهای معین و تفصیلی متنوعی می­باشد و مطالعه هر یک از این اجزا به عنوان مولفه­های حسابهای پرداختنی تجاری، می­تواند روشنگر این امر باشد که ابتلای به درماندگی مالی کدام جزء از حسابهای پرداختنی تجاری را بیشتر افزایش داده و افزایش آن جزء در محیط­های اقتصادی متفاوت، چه پیامدهایی را به دنبال دارد. به عنوان مثال ممکن می باشد یک تاخیر یک هفته­ای در پرداخت حقوق کارکنان هیچگونه هزینه بهره­ای را در ایران نداشته باشد اما در محیطی دیگر موجب پرداخت غرامت دیرکرد پرداخت حقوق و یا جرایم متفاوت از سوی اتحادیه­های کارگری باشد؛ یا اینکه تاخیر پرداخت حقوق کارکنان و خرید مدت دار، هزینه­های متفاوت از همدیگر داشته باشند. لذا مطالعه کامل مولفه­های حسابهای پرداختنی تجاری و همچنین بافت اقتصادی قلمرو مکانی پژوهش می­تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین ویژگیهای تامین کنندگان عوامل تولید و شرایط رقابتی بازار نیز می­تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. ممکن می باشد در یک بازار رقابتی فروش بین تامین کنندگان عوامل تولید یا یک بازار انحصاری خرید، تامین کنندگان عوامل تولید با شرکتها بیشتر مدارا کنند تا سهم بازار خود را از دست ندهند. گرچه که فرض رقابتی بودن بازار برای تامین کنندگان عوامل تولید ممکن می باشد در ایران به شدت کشورهای توسعه یافته نباشد، اما فرض انحصاری بودن خرید عوامل تولید (و نه محصولات تولیدی کارخانه­ها) معقول تر به نظر می­رسد. به عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که پرداخت حقوق کارکنان با تاخیر انجام می­پذیرد؛ اگر کارکنان تمایلی به کار برای شرکت مذکور نداشته باشند با چه سرعتی به استخدام شرکت دیگری در می­آیند؟ بهرحال نرخ بیکاری و اشتغال و اندازه نیروی آماده به کار در ایران با بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تفاوتهای اساسی دارد.

بهرحال نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که در شرایط ابتلا به درماندگی مالی، بهره گیری از حسابهای پرداختنی تجاری افزایش می­یابد و این افزایش در حسابهای پرداختنی عملکرد شرکت را به طرز معناداری به صورت معکوس تحت تاثیر قرار نمی­دهد. پس بهره گیری از حسابهای پرداختنی تجاری گرچه موجب بهبود عملکرد شرکت نمی­گردد، اما می­تواند در کوتاه مدت به عنوان ابزاری برای تامین مالی مورد بهره گیری قرار گیرد تا شرکت با بهره گیری از سایر برنامه­ها و نوآوری و ایجاد تغییرات استراتژیک در شرکت، از درماندگی مالی نجات یافته و به سمت رشد پیش برود.

[1]Meltzer

[2]Petersen and Rajan

[3]Love, Preve and Sarria-Alende

[4]Atanasova

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوالات پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • آیا درماندگی مالی باعث افزایش بهره گیری از حساب­های پرداختنی تجاری به عنوان یکی از راه­های تامین مالی خواهد گردید؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا تامین مالی با بهره گیری از حساب­های پرداختنی تجاری باعث بدتر شدن عملکرد شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی خواهد گردید؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری