مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

دانه:

دانه کلزا ریز ومدور بوده و هنگام رسیدن به رنگ تیره و سیاه در می آید.در سال های اخیر اصلاحگران، دانه زرد کلزا رااصلاح کرده اند.اندازه روغن بذر ارقام دانه زردبیش تراز روغن بذور قهوه ای تیره و سیاه می باشد.وزن هزار دانه کلزا بسته به نوع رقم ، محل تولید،شرایط محیطی،جایگاه میوه در روی بوته ونیز مکان بذر متفاوت بوده وبین 3تا7 گرم متغیر می باشد و ضخامت بذردر حدود2تا3 میلی متر متفاوت می باشد. تعداد دانه درغلاف دربین 15 تا 40 عدد متغیر می باشد(احمدی،1380)

درون هر بذر دو عدد لپه تکامل یافته قابل تشخیص می باشد.با آغاز رشد بذر مقدار هیدرات های کربن به ویژه قندها حدود 80 در صد وزن خشک آن را تشکیل می دهد.با تکامل بعدی بذر تارسیدگی فیزیولوژیک اندازه هیدرات کربن کاهش یافته و درمقابل اندازه پروتئین و روغن افزایش می یابد.اگر چه تعداد بذر در غلاف تحت کنترل ژنوتیپ می باشد معذلک از عوامل محیطی نظیر تراکم  بوته ،تغذیه و محل قرارگرفتن غلاف در بوته  متاثر می گردد.(آلیاری و شکاری،1386)

واریته

دو نوع واریته کلزا هست که در آمریکا کاشته می گردد:یکی واریته آرژانتینی که گونه براسیکاناپوس می باشدو دیگری واریته لهستانی به نام براسیکاراپا.واریته آرژانتینی نسبت به واریته لهستانی دارای پتانسیل عملکرد و ارتفاع و در صد روغن بالا  می باشد.واریته آرژانتینی برای رسیدن کامل حدود 95 روز و واریته لهستانی 80 روز زمان لازم دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه