مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گل:

گل در انتهای ساقه اصلی و شاخه های فرعی به صورت گل آذین خوشه ای به رنگ زرد نارنجی تا زرد کم رنگ در ارقام مختلف ظاهر می شوند.گل های انفرادی از قسمت پایین گل آذین شروع به تشکیل می کند.هر گل انفرادی متشکل از چهار گلبرگ ،چهار کاسبرگ ،یک مادگی دوبرچه ای وشش عدد پرچم می باشد که دو تا از آن ها کوتاه تر از بقیه اند، گل دهی سه تا پنج هفته و گاهی بیش تر طول می کشد اما دوام هر گل بیش از  چند روز نیست ،معمولا کلزا زمانی به گل می نشیند که ارتفاع ساقه تقریبا به نصف ارتفاع کامل خود رسیده باشد. (ناصری،1375 )

شکفتن گل ها در ساعات اولیه صبح صورت پذیرفته وبلافاصله در شب بسته می گردد.وضعیت مزبور در دومین روز پس از شکفتن گل ها تکرا ر شده و درروز سوم به تدریج حالت پژمردگی در آن ظاهر می گردد .

مادگی قبل از باز شدن گل و گرده افشانی آماده باروری می باشد،کلزا گیاهی اکثرا خود لقاحی می باشد.اندازه خود باروری گل و رقم های آزاد گرده افشا ن کلزا با در نظر داشتن بیولوژی باروری آن ها بین  78-65  درصد برآورد می گردد و این نشانگر نیاز کلزا به حضور گرده افشان ها می باشد . (شهیدی 1387)

2-2-5 میوه:

میوه کلزا که غلاف نامیده می گردد از رشد و تکامل تخمدان حاصل گردیده و غلاف ها به تدریج از تلقیح گل ها ی پایین گل اذین به طرف بالا تشکیل می گردد،میوه کلزا باریک و کشیده بوده و ظاهری تسبیح مانند دارد،غلاف توسط میله باریک وکوتاهی به محور گل آذین متصل می باشد ودر بخش انتهایی خود به اندام کوچک منقار مانندی ختم می گردد.(احمدی،1380 )

غلاف کلزا به وسیله دیواره سفید رنگی به نام پلاسنت به دو قسمت مساوی تقسیم شده می باشد در نتیجه بذوردر سطح قدامی و تحتانی دیواره مزبوربه فاصله چندمیلی متر از هم قرار می گیرند.طول خورجین بین10-3 سانتی مترمتفاوت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه