مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

ساقه:

کلزا تولید یک ساقه اصلی می کند که از آن شاخه های زیادی منشعب می گردد پس از پایان زمستان ابتداساقه اصلی طویل می گردد و پس از به گل نشستن ساقه اصلی شاخه های فرعی نیز شروع به طویل شدن می کنند. اندازه شاخه دهی آن به واریته،محیط تغذیه گیاه ،تکنیک های زراعی و غیره یستگی دارد.برای نمونه تراکم بوته ها، تاثیر قابل توجهی در اندازه شاخه دهی و ارتفاع دارد که ساقه اصلی در آن شروع به انشعاب می کند ،اما اکثرا شاخه های

جانبی در قسمت های میانی و بالایی ساقه اصلی تشکیل می شوند و از ساقه اصلی 8 تا 10 شاخه فرعی منشعب می گردد .وقتی ساقه اصلی شروع به رشد می کند شاخه ها در محل اتصال برگ های فوقانی با ساقه جوانه زده و هر شاخه به یک گل آذین  ختم می گردد ، ساقه مقطعی تقریبا مدور دارد. عمودی و رنگ آن سبز روشن می باشد که به مرور زمان زرد می گردد.

ارتفاع ساقه در واریته های مختلف از 200-50 سانتی متر تغییر می کند اما معمولا ارتفاع آن 150-80 سانتی متر می باشد.کلزا غالبا از قوه تجدید رویش خوبی بر خوردار می باشد و در صورت فراهم بودن مواد غذایی کافی چنانچه تراکم بوته کم باشد می توان با ایجاد شاخه های فرعی متعدد اثرات تعداد کم بوته را جبران کند.(آلیاری وشکاری،1386 )

2-2-3 برگ:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برگ های کلزا به سه فرم چسبیده –ساقه آغوش – چسبیده معمولی و دارا ی دمبرگ می باشد،برگ های روز ت اغلب بیضوی و چند قسمتی بایک لوب بزرگ در راس بوده دارای دمبرگ نیز می باشد.

رنگ برگ هاسبز مایل به آبی می باشد و در متن آن رگبرگ ها نظاره می گردد ،برگ های روز ت و برگ های پایینی ساقه کمی کرک دارند اما برگ های فوقانی و میانی فاقد کرک – دمبرگ ولوب هستند و لبه آن ها ممکن می باشد دندانه دار و یا صاف  باشد .این برگ ها به شکل قلب بوده و در محل اتصال یک سوم ساقه را می پوشاند.برگ های کلزا به صورت متناوب روی ساقه قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه