مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

کلزا:

گیاهی علفی و با دوره ی رشد یک ساله بوده و ارتفاع بوته ی آن  cm170-50 متغیر می باشد. گیاه دارای ساقه ی راست منشعب و تقریبا مدور می باشد. ریشه ی کلزا عمودی می باشد که در شرایط مناسب تا عمق cm 80 خاک و حتی بیش تر نیز نفوذ می کند .

عمق نفوذ و گستردگی ریشه تأثیر بسزایی درمقاومت گیاه به خشکی دارد.گیاه های آن در مرحله اولیه رشد بیضی شکل، دارای دمبرگ بوده اما در مراحل بعدی برگ های نوک تیزو تا حدودی به ساقه چسبیده اند،گل های آن زرد رنگ وگل آذین آن خوشه ای می باشد .

طول غلاف 10-5 cm و حاوی 40-15 عدد دانه کروی شکل می باشد .رنگ دانه زرد،قهوه ای تیره یا سیاه بوده و وزن هر دانه 3/5-5 گرم می باشد. کلزا گیاهی می باشد دو لپه ای از راسته پاریتال (parietales ) و تیره شب بو (cruciferae) یعنی خانواده (cruciferae) و جنس کلمیان brassica ،که نمای شماتیک آن به این شکل می باشد:

 

 

 

ریشه:

کلزا دارای یک ریشه اصلی عمودی و غالبا بلند به شکل دوکی شکل می باشد که قطر قسمت فوقانی آن به 1 تا 3سانتیمتر می رسد و تا عمق 80 سانتی متری خاک نفوذ می کند . همچنین دارای ریشه های جانبی متعددی می باشد که معمولا افقی هستند و کم تر در عمق خاک نفوذ می کنند. عمق نفوذ و گستردگی سیستم ریشه تأثیر بسزایی در تحمل خشکی و بهره گیری بهینه از رطوبت ذخیره شده در خاک دارد. همچنین گیاه را در ارتفاع زیاد با کشت متراکم پیش روی بادهای شدید حفظ می کند . در خاک های سنگین رسی عمق نفوذ ریشه کاملا محدود می گردد.(آلیاری و شکاری،1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه