مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

کشاورزی فعالیتی می باشد که با آب ،خاک و اقلیم ارتباط مستقیم دارد که از بین عوامل مذکور اقلیم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اما متاسفانه در فعالیت های کشاورزی خاک به عنوان یک عامل اکولوژیکی بیش از اقلیم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

عامل اقلیم یک عامل ناپایدار می باشد که در ارتباط با شرایط هر منطقه می باشدو کنترل آن از دست بشر خارج می باشد به طوری که تغییر شرایط آب وهوایی متناسب با نیاز هر محصول فقط درمقیاس های محدود امکان پذیر می باشد.

اقلیم را بایستی یکی از عوامل محیطی موثر بر کشاورزی دانست آن چنان که افزایش عملکرد محصولات کشا ورزی در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات با شرایط محیطی به ویژه عامل فوق در ارتباط می باشد.اگر پارامترهای اقلیمی در یک محل تغییر یابد و از حد آستانه ی گیاهان خارج گردد ممکن می باشد به محصولات کشاورزی خسارت وارد سازد.

در این زمان می باشد که تأثیر اقلیم در فعالیت های کشاورزی اهمیت می یابد. به همین دلیل تاثیر و کاربرد وسیع مطالعات اقلیمی در فعالیت کشاورزی در غالب کشورها،خصوصا کشورهای جهان سوم که اقتصاد آن ها متکی بر تولیدات زراعی می باشد غیر قابل انکار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه