مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

خاک دشت ها و دره ها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که از گروه خاکی بافت ریزبوده وبخش اعظم دشت کناره را می پوشاند.این خاک هابرای زراعت مناسب بوده و بسیاری از گیاهان زراعی ازقبیل چغندر قند، سبزیجات ، درختان میوه،گندم وسایرغلات دران به خوبی به اقدام می  اید.

ح:خاک کوهپایه ای:

آب و هوای ساحل دریای خزر گونه ای از اب و هوای مدیترانه ای (نیمه گرم مرطوب،نیمه مرطوب)می باشدکه با شرایط اقلیمی سایر مناطق  متفاوت می باشد.این شرایط قسمت اعظم جنوبی دریای خزر (جلگه ها، کوهپایه ها)رادر بر می گیرد،در وضع نزولات جوی و پوشش گیاهی وجنس خاک موثر می باشد.کوهپایه های ساحلی (دامنه شمالی البرز)دارای باران زیاد و پوشش گیاهی انبوه می باشد.

نوع مشخص خاک های ان را خاک قهوه ای جنگلی،خاک های قرمز و زرد،پودزولیک و خاک های قهوه ای و خاکستری پودزولیک و خاک های قرمز قهوه ای مدیترانه ای تشکیل می دهد.(قلی زاده،1370 ،ص119 )

 

3-7پوشش گیاهی

پوشش گیاهی منطقه به سه قسمت مرتع،جنگل،کشتزار تقسیم می گردد.در پوشش گیاهی کشتزار درختان مرکبات ، چای ، کیوی… هست.جنگل بخش عمده ای از مساحت شهرستان را تشکیل می دهد که از شمال به کناره های دریای خزر و از جنوب به ارتفاعات خشچال و از شرق به رودخانه چالکرودولاکتراشان و از غرب به رودخانه و ارتفاعات سرولات محدود می باشد وسعت جنگل بر حسب مساحی به اقدام امده حدود 3800 هکتار می باشد. به گونه کلی تنوع گیاهی در جنگل های رامسر به لحاظ عوامل و تنوع اب و هوا چشمگیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه