عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

شرایط مطلوب گیاه کلزا از لحاظ اقلیمی  :

کلزا گیاهی می باشد مناسب مناطقی معتدل و به نسبت مرطوب و همچنین گیاهی روز بلند می باشد و ضریب تبخیر و تعرق در این گیاه بالا و حدود 740 میلی متر می باشد و به همین دلیل شرایط آب و هوایی مرطوب را بر خشکی ترجیح می دهد. کلزا در مناطقی که حداقل 400 تا 500 میلی متر باران در دوره زراعی آن ببارد محصول مناسبی تولید می کند.700 میلی متر باران در دوره رویشی تمام نیاز رطوبتی گیاه را تامین کرده و حداکثر باز دهی را در پی خواهد داشت.

در مناطقی که رطوبت بیش تر می باشد احتمال بروز بیماری های قارچی هست که نیازمند اقدامات مناسب می باشد.کلزا نیازمند مقادیر زیادی آب برای فتوسنتز و انتقال مواد غذایی می باشد و آب به مقدار کم و زیاد می تواند عملکرد بالقوه گیاه را محدود سازد.

بوته های کلزا نیازمند مقدار زیادی آب هستند ،این زراعت حدود 450 تا 550 میلی متر آب برای تولید محصول با کیفیت بالا  نیاز دارد .مصرف آب از 5/2 میلی متر در هر روز در مرحله روز ت تا 7 میلی متر در روز در زمان گل دهی اثرات نا مطلوبی بر عملکرد کلزا داشته و آبیاری لازم و به موقع در بالا بردن اندازه عملکرد در واحد این گیاه تاثیر بسزایی دارد.(سعیدی تبار،1385 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد