عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

داده های پژوهش

داده های مورد نیاز در این پژوهش داده های اقلیمی و اطلاعاتی مربوط به منابع آب منطقه مورد نظر بود که داده های اقلیمی از سازمان هوا شناسی استان تهیه گردید و اطلاعات آب از سالنامه های آماری به دست آمد و سرانجام ایستگاه رامسر به عنوان ایستگاه شاخص منطقه جهت تجزیه و تحلیل سیمای اقلیمی شهرستان رامسر و پارامترهایی مانند دما ،بارش ،رطوبت نسبی و اندازه ساعات آفتابی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

4-2 مشخصات ایستگاه مورد مطالعه در شهرستان رامسر

ایستگاه هوا شناسی رامسر از نوع سینوپتیک بوده و از ایستگاه های قدیمی و دقیق و مجهز به امکانات و فناوری روز دنیا می باشد .

این ایستگاه سه بار در روز و همزمان همه ی فاکتور ها را مطالعه کرده و تمامی آمار آن در اینترنت در اختیار کاربران قرار می گیرد و با اکثر ایستگاه های معتبر در سراسر دنیا در ارتباط می باشد .این منبع اطلاعات بسیار خوبی برای دانش پژوهان جغرافیا و سایر گروه های مرتبط با علوم جوی و اقلیم می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه