مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

2زمین شناسی

ورقه رامسر در بخش شمالی البرز جای گرفته می باشد و راستای عمومی ساختارهای زمین شناسی ان شمال و جنوب شرق می باشد.این ساختارها بوسیله انبوهی از گسل ها که عموما از نوع راندگی هستندو چین خوردگی ها را به وجوداورده اند ، تراکم گسل ها و چین خوردگی هاباعث شده اندکه در فاصله ای نسبتا کوتاه (حدود25 کیلومتر)اختلاف ارتفاعی بیش از 4 کیلومتر پدید اید. (اقانباتی،1377 )

گسل ها مهمترین عامل سازنده ساختمان های زمین شناسی و ریخت شناسی را مسر هستند که مهم ترین راندگی های رامسر عبارتند از :راندگی جنت رودبار،راندگی جنوب خشچال،راندگی ازارک و جواهر ده.(همان منبع)

واحد رسوبی در دوران پالئوزوئیک وسنوزوئیک محدود به واحد های حاصل از دریاچه خزر،رسوبات سیلابی،دلتایی وابرفتی می باشد.رسوبات کوارتنری در دشت کرانه های خزر و حد فاصل کوه و دشت و در راستای رودخانه های شهرستان رامسرگسترش قابل توجه دارند.

محیط رسوبی،طیفی از شرایط کاملا قاره ای وتا شرایط ساحلی و حتی دریایی در ان هاقابل تشخیص می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

3-3توپوگرافی

3-3-1نواحی کوهستانی:

کوه های رامسر جزء رشته کوه البرز می باشد که از ارتفاعات تنکابن شروع و به ارتفاعات شهرستان رامسردر غرب متصل می گردد. این کوه ها دارای پوشش جنگلی تنک و انبوه و مراتع مناسبی برای چرای دام می باشد .این منطقه نیز مانند سایر مناطق البرز دارای معادن اهک و زغال سنگ وسرب می باشد و کوه های ارتفاعات این منطقه از دوران سوم زمین شناسی چین خوردگی پیدا کرده و دارای قلل مرتفع می باشد. مهم ترین ان ها کوه سماموس با ارتفاع 3620 متر که دارای رسوبات دریایی (دو لپه های گوش ماهی) بوده که نشان گر وجود دریا از چین خوردگی های  منطقه می باشد.بیش ترین مساحت شهرستان را نواحی کوهستانی به خود اختصاص داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه