مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

خاک های قرمزوقهوه ای مدیترانه ای:

بر روی سنگ اهک و ماسه  سنگ تحت تاثیر اب و هوا تشکیل شده که مقدارمواد الی ان در طبقات سطحیش کم ورنگ طبقات نیز همرنگ می باشد.دراراضی ناهموار کوهستانی نظاره می شوند که قابلیت زهکشی خوبی داشته و پوشش گیاهی ان حالتی بین جنگل ومراتع داردکه جنگل های بلوط نیز برروی ان دیده می گردد.در نقاطی که از شیب کمتری برخوردارند باغات میوه مصنوعی ایجادشده می باشد.(غفاری،1375،ص12تا61 )

  ت:خاک های قهوه ای و خاکستری جنگلی:

مخلوطی از مواد معدنی که در بسترنقاط پر شیب با آب و هوای نیمه گرم تا گرم مرطوب تشکیل می گردد.این نوع خاک همراه با مقداری خاک های قهوه ای و خاکستری پودرولیک بیش تردر کوهپایه های ساحلی دریای خزرکه دارای شرایط اب وهوای ذکر گردیده می باشد مانند دامنه ارتفاعات ساری ،گرگان و همچنین دامنه های اطراف کجور تا لنگرود و لاهیجان به تفاوت پیدا نمود می گردد.

این خاک ها برای زراعت و کشت 5 کیلومتر در مجاورت خلیج گرگان و بخش کم عرض غربی ساحل باریکی می باشد،به عرض حدود 6 کیلومتر متصل به جلگه های پست گیلان.قسمت عرض مازندران همان جلگه میانی و اصلی ان می باشد که عرض ان بیش تر از دو قسمت دیگر می باشد(20 تا 30 کیلومتر )و وسعت ان کمی کمتر از گیلان می باشددر جلگه های میانی مازندران   رودهای نسبتامعتبربه نام هراز،بابل،تالارو،تجن جریان داردکه هریک از به جا گذاشتن رسوبات در این جلگه ها موجب حاصلخیزی گشته و اب ان ها جهت ساختن اراضی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه