عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

در سال 2010 میلادی اندازه تولید آن در جهان 55 در صد نسبت به سال 2003 میلادی افزایش یافته می باشد.در بین کشور های جهان چین با تولیدمعادل 33/11 میلیون تن در سال 2010 به تنهایی29 درصد از کل تولید کلزای جهان را به خود اختصاص داده می باشد و مقام اول را داراست.پس از آن کشور هند با 6/4 میلیون تن در مقام دوم و کانادا باتولید093/4 میلیون تن در مقام سوم قرار دارد. این سه کشور به گونه متوسط بیش از 60 درصد تولید کلزای جهان رادر اختیار دارند.کشور ایران با تولید6/63 هزار تن دانه کلزا در سال 2010 حدود 04/0 درصد تولید کلزای جهان رابه خود اختصاص داده می باشد.

تولید روغن ها و چربی ها نسبت به جمعیت جهان از رشد بیش تری برخوردار می باشند .در فواصل سال های 2010-1999 تولید روغن دارای رشد سالیانه 2/4 درصد ورشد متوسط سالیانه جمعیت 3/1 درصد بود که 65 در صد آن از چهار منبع سویا –پالم-کلزا وآفتاب گردان و بقیه از 13 منبع دیگر گیاهی و حیوانی تامین شده می باشد.

وضعیت تولید روغن های گیاهی و کلزا در ایران

مصرف سرانه روغن در ایران در سال 1356 حدود 5/2 کیلوگرم بوده که در سال 1391 به حدود 3/16 کیلو گرم رسیده و از نظر مقایسه این متوسط با تعدادی از کشور ها به این تبیین می باشد:

معروف ترین گیاهان روغنی عبارتند از : 1- سویا ،2- کلزا ،3- آفتاب گردان ،  4- بادام زمینی،  5- کنجد ،  6- گلرنگ ، 7 – کرچک،8- نایجر ،9- کرامپ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه