عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال 1968اولین کلزا با اندازه اسید توریک پایین در کانادا تولید گردید.رقم های: Midas ، Torch ، Spanاز نخستین ارقام اصلاح شده با اسید اوریک پایین می باشند که در کانادا مورد کشت قرارگرفته اند.با اجرای برنامه های گسترده به نژادی برای اصلاح کیفیت روغن بین سال های 1977-1972 اندازه اسید اوریک روغن رقم های کلزا و شلغم روغنی به کمتر از 2 در صد کاهش پیدا نمود.

در سال 1974 رقم Tower به عنوان اولین رقم دو صفر کلزا که هم اسید اوریک روغن و هم مقدار گلوکزینولات کنجاله آن پایین بود اصلاح و معرفی گردید.

در سال 1981 تولید ارقام کلزا با اندازه گلوکز زینولات بالا تقریبا متوقف گردید.مدتی پس از معرفی ارقام دو صفر کلزا رقم های دو صفر شلغم روغنی نیز اصلاح و آزاد گردید که ازآن جمله می توان به رقم  Candle تصریح نمود که علاوه بر پایین بودن مقدار گلوکوزینولات و اسید اوریک ، فیبر کمتری نیز دارد.

زراعت کلزا در استرالیا از سال 1969 آغاز شده و ارقام مورد کشت متعلق به هر دو گونه کلزا و شلغم روغنی می باشد که از کانادا و ژاپن به استرالیا وارد گردیده می باشد.

کلزا در سال های بین دو جنگ جهانی دوم اکثرا به عنوان علوفه کشت می گردید،در طول جنگ جهانی دوم به علت کاهش بازرگانی جهانی زراعت کلزا دوباره رونق گرفت.از آن وقت تا کنون زراعت کلزا تثبیت گردیده و تقریبایک سوم تولیدات آن به قاره اروپامربوط می گردد. حدود 75 درصد از کلزای کشت شده در اروپا از نوع پاییزه می باشد.

با کاهش اندازه مواد مضر در روغن و کنجاله ارقام جدید،زراعت کلزا در سال های اخیر سیر صعودی چشمگیری داشته می باشد به طوری که سرعت رشد تولید آن بعد از معرفی رقام جدید از کلیه دانه های روغنی بیشتر بوده می باشد.(خیاوی،1386 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه