عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زراعت کلزا

طیف وسیع زیر گونه های کلزا ،زراعت آن را با شرایط اقلیمی و طول روز های متفاوت سازگار می سازد،در نتیجه روش های کشت و مسائل زراعی این محصول از کشوری به کشوردیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر تا حدود زیادی متفاوت می باشد.پس مطالب ذیل به عنوان یک راهنمای کلی و پایه برای درک مربوط به تغذیه کلزا می باشد.

– کلزای پاییزه ،درمناطق معتدل شمال اروپا با آب و هوای ساحلی در شهریور ماه (سپتامبر) کشت می گردد و با یک دوره رویشی 220 روزه در اردیبهشت برداشت  می گردد.

– کلزای بهاره،در مناطق معتدل شمال اروپا با آب و هوای ساحلی مرطوب در فروردین ماه (آوریل)کشت و با یک دوره رویشی 160 روزه در شهریور برداشت می گردد.

– کلزای بهاره ،در مناطق معتدل غرب کانادا ،با آب و هوای قاره ای در اردیبهشت ماه(مه) کشت می گردد و با یک دوره رویشی 120 روزه در شهریور ماه (سپتامبر) برداشت می گردد.

– توریا،در پنجاب هندوستان با اقلیم موسمی در شهریور ماه و با یک رویشی 90 روزه در آذر ماه (دسامبر)برداشت می گردد(احمدی .جاویدفر1389 )

2-15 مقدار بذر

حدود 10-6 کیلو برای رقم آرژانتینی و حدود 10-6 کیلو برای واریته لهستانی در نظر گرفته می گردد.فرمول عمومی برای بذر افشانی کلزا حدود 6 کیلو در هر هکتار می باشد.تفاوت عمده ای در مقدار بذر در واریته های مختلف کلزا هست ،این نقطه بسیار مهم می باشد که پر پشت و تنک بودن بوته ها را سطح مزرعه ملاک بذر قرار ندهیم .پس بسیار ضروری می باشد که تعداد بذر در هر هکتار زمین زراعی برای هر واریته خاص که تعداد بوته گیاهان را تشکیل می دهد قبلا مشخص باشد و بر اساس آن مقدار بذر تعیین می گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا شرایط اقلیمی شهرستان رامسر برای کاشت گیاه کلزا مناسب می باشد؟

– کدام عوامل جغرافیایی در منطقه در کاشت گیاه کلزا تاثیر می گذارد ؟

– مکان های مساعد و نیمه مساعد و…برای رویش کلزا در شهرستان رامسر کدام می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه