مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

ایجاد data model: مدل داده یا مدل جهان واقعی یا real world model را برای data base قابل درک و فهم می نماید،یا به عبارت ساده تر در این مرحله تعیین میگردد که عارضه با چه مشخصات،دقت ومقیاسی باشد تا قابل درک و فهم برای data base مدل گردد.

انتخاب data base : که با در نظر داشتن این عوامل صورت میگیرد:

الف) ایجاد و جمع آوری اطلاعات و کنترل آنها

ب)ساختار دهی اطلاعات.

ج)دخیره سازی اطلاعات

– مدیریت داده ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-پردازش داده ها.

– بازیابی و نمایش.

– تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات.

Gis از داده های موجود در data base بهره گیری می کند. داده ها شامل موقعیتattribute و ارتباط بین عوارض می باشد به عنوان سیمای تقریبی از جهان واقعی در data base قرار می گیرند(دهقانیان،1385،ص3)

2-8-سیستم ژئومورفیک

عبارت می باشد از ساختمانی با اثر متقابل فرآیندها و شکل های زمین که به گونه مجزا یا مشترک اقدام کرده و مجموعه ای از واحدهای شکلی زمین را ایجاد می کنند(خیام،1379،ص34)

مثال : یک حوضه زهکشی همراه باقله های بهم مرتبط ( خطوط تقسیم آب،تپه هاوشبکه زهکشی ومجراهای اصلی آبرفتی ) که حفظ چنین سیستمی به مقدار ورودی مواد،به سیستم جابجایی آن داخل سیستم وخروج مواد از داخل سیستم بستگی دارد.واگرمااین سیستم رابه 3 بخش تقسیم کنیم بخش بالایی آن محل اولیه ی پیرایش مواد رسوبی می باشد ، منطقه ی 2 محل عبور یا حول مواد می باشد و منطقه 3 حوضه ی رسوبی یامنطقه ی ته نشست مواداست.(افتخاری،1387،ص7)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه